Wie zijn we
De fysiotherapeut Oss is een moderne fysiotherapiepraktijk.

Modern in de zin dat wordt gewerkt met de meest recente vakkennis en in samenwerking met collega's en andere disciplines van buiten de praktijk.

Belangrijk uitgangspunt is dat wij ons niet alleen richten op het verhelpen van klachten, maar ook op het voorkomen dat deze later weer terugkeren. We zijn resultaatgericht op de korte termijn maar bieden ook nazorg voor de langere termijn.

Ons is er veel aan gelegen om samen met de cliënt te komen tot de meest efficiënte en doeltreffende behandeling. Een eigentijdse aanpak die duidelijk haar vruchten afwerpt.

Uw hulpvraag is ons uitgangspunt, het gaat om wat ú wilt bereiken. U geeft aan welke zorg u wilt hebben. Wij analyseren uw gezondheidsprobleem, informeren u over de mogelijkheden en helpen u uw doel te bereiken.

In de praktijk zijn werkzaam:
Frans Voeten, BIG registratienummer 19039912504
Romy Nothdurft, BIG registratienummer 49926870404