kennis en kunde

In Nederland mag iemand zich alleen fysiotherapeut noemen wanneer hij/zij is opgenomen in het BIG -register (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) van het Ministerie voor Volksgezondheid.
Hiervoor moet men de HBO opleiding hebben behaald en minimaal 8 uur per week werkzaam zijn als fysiotherapeut. In deze praktijk zijn alle fysiotherapeuten ingeschreven in het BIG –register.

Daarnaast is er het Kwaliteitsregister van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie). Eis hiervoor is dat in perioden van 5 jaar voldoende studiepunten worden behaald door nascholing te volgen.
In deze praktijk zijn alle fysiotherapeuten ingeschreven in het KNGF –kwaliteitsregister.

Maar wij doen nog meer. Door deel te nemen aan kennisnetwerken blijven wij op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen, en houden wij contact met andere zorgverleners binnen onze specialismen en aandachtsgebieden.

Gebieden waarin extra is geschoold en waarin ook ervaringsexpertise bestaat binnen deze praktijk:
manuele therapie
sport / sportrevalidatie
ziekte van Parkinson en Parkinsonismen
Multiple Sclerose
NAH (niet aangeboren hersenaandoeningen), CVA (ook wel genoemd Beroerte)
spasticiteit
meervoudige handicap