de praktijk is gespecialiseerd in
De praktijk is gespecialiseerd in volgende vakgebieden en aandachtsgebieden:

  • algemene fysiotherapie
  • manuele therapie
  • Parkinson en Parkinsonismen
  • Multiple Sclerose
  • CVA ofwel Beroerte
  • spasticiteitsproblemen
  • revalidatie
  • nieuwe heup of knie prothese (begeleidingsprogramma voor en na de operatie)

Missie
Onze missie is mensen te helpen om optimaal fysiek in beweging te komen en te blijven zowel op lichaamsniveau, handelingsniveau als participatieniveau. Dit met als uitgangspunten afstemming op de vermogens, beleving en wensen van de cliënt en diens sociale omgevingssysteem, alsook waardering van de mens boven de biologie en de biologie boven de biomechanica, alsook werken naar beste inzicht in goede samenwerking met andere bij de zorg betrokken zorgverleners.