Wat kost fysiotherapie?

Of en hoeveel behandelingen u vergoed krijgt hangt af van welke aanvullende verzekering u heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar.

Voor aandoeningen die behoren tot de lijst van langdurige of chronische fysiotherapie geldt dat u vanaf een door de regering vastgesteld aantal behandelingen (dit wisselt per jaar) alle verdere noodzakelijke behandelingen vergoed krijgt uit de basisverzekering. Let wel op: in de basisverzekering geldt een jaarlijks eigen risico (dit wisselt per jaar) waarin ook de fysiotherapie wordt meeberekend.

De praktijk heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars een contractuele overeenkomst. Dat betekent dat het tarief wordt berekend dat met uw zorgverzekeraar is overeengekomen. Wanneer u niet zeker bent of de praktijk een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar neem dan gerust even contact met ons op.

Voor patiënten die niet aanvullend verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben, brengen wij de volgende tarieven in rekening:

Fysiotherapie

Code:Omschrijving:Prijs:
1000reguliere zitting fysiotherapie€ 35,00
1001zitting inclusief toeslag uitbehandeling € 45,00
1002zitting inclusief inrichtingstoeslag € 45,00
1003toeslag fysiotherapie buiten reguliere werktijden€ 17,50
1301-4groepszitting specifieke behandeling 2 tm 10 personen€ 35,00
1400eenmalig consult € 45,00
1400eenmalig consult € 50,00
1401eenmalig consult aan huis € 60,00
1402eenmalig consult in inrichting€ 60,00
1700lange zitting bij complexe / meervoudige zorgvragen€ 45,00
1701lange zitting aan huis € 55,00
1702lange zitting in inrichting€ 55,00
1850screening € 12,50
1851screening aan huis€ 22,50
1852screening in inrichting€ 22,50
1860intake en onderzoek na screening€ 35,00
1861intake en onderzoek na screening aan huis€ 45,00
1862intake en onderzoek na screening in inrichting€ 45,00
1870intake en onderzoek na verwijzing € 35,00
1871intake en onderzoek na verwijzing aan huis € 45,00
1872intake en onderzoek na verwijzing in inrichting € 45,00
1900rapporten fysiotherapeutisch, eenvoudig€ 35,00
1901rapporten, meer gecompliceerde tijdrovende € 70,00
1920telefonische zitting€ 35,00
1921toeslag telefonische zitting buiten reguliere werktijd€ 17,50
1960niet nagekomen afspraak die niet binnen 24 uur vooraf is afgezegd100%

Manuele therapie

Code:Omschrijving:Prijs:
1200reguliere zitting manuele therapie€ 45,00
1201zitting inclusief toeslag uitbehandeling € 55,00
1202zitting inclusief inrichtingstoeslag € 55,00
1203toeslag manuele therapie buiten regulier werktijd € 17,50
1260niet nagekomen afspraak manuele therapie100%