Zorg Thuis

De praktijk biedt fysiotherapie aan huis en in zorginstellingen. Om aan huis te behandelen kunnen een aantal redenen bestaan, zoals:

  • de patiënt is door een lichamelijke of verstandelijke beperking niet (of nog niet) in staat om naar de praktijk te komen
  • de patiënt moet in de eigen omgeving leren omgaan met een beperking
  • de naasten of verzorgenden hebben behoefte aan advies / ondersteuning in de begeleiding / verzorging van de patiënt in de thuissituatie
  • de woning moet worden gescreend op veiligheid en aanwezigheid van hulpmiddelen (bijvoorbeeld voorafgaand aan een heup- of knieoperatie)
Om voor vergoeding van behandeling aan huis in aanmerking te komen vragen de meeste zorgverzekeraars hiervoor een schriftelijke indicatie van een arts. In de meeste gevallen wordt dit aangegeven op het verwijsbriefje van de arts. Zonodig nemen wij hierover contact op met de huisarts of medisch specialist.