Samenwerking

Samenwerking binnen de bestaande zorgkring
De visie van deze praktijk is dat, indien wenselijk, gezamenlijke afstemming mogelijk moet zijn met alle professionele zorgverleners in de zorgkring rondom de individuele patiënt. Pro -actieve communicatie door middel van rapportage, overdrachten, bereidheid tot overleg en intervisie wordt gezien als basisvoorwaarde voor een goede zorgafstemming.

De ervaring is dat deze opstelling goed aansluit bij de realiteit van de dagelijkse praktijk. Een realiteit waarin een individuele patiënt soms wordt omgeven door verschillende hulpverleners uit verschillende expertisevelden. Een realiteit waarin soms naasten en mantelzorgers een belangrijke rol spelen.

Samenwerking op beroepsinhoudelijk niveau
De praktijk is actief in de deelname aan diverse beroepsinhoudelijke verbanden. Doel hierbij is te komen tot betere zorg door gezamenlijke afspraken over behandelprotocollen, onderlinge communicatie en rapportage van verleende zorg.

Voorbeelden hiervan zijn:
- Heup -knie project ziekenhuis Bernhoven (sinds 1998)
- FTPO Fysio -Therapeuten Platform gemeente Oss (sinds 2002)
- Werkgroep Fysiotherapie bij Neurologie Oss –Uden –Veghel (sinds 2003)
- EWMM European Workgroup Manual Medicine (sinds 2005)
- ParkinsonNet, landelijk netwerk, regio Oss-Uden-Veghel (sinds 2006)
- MS netwerk, MS kenniscentrum Jeroen Bosch Ziekenhuis (sinds 2009)
- MS Zorg Nederland, landelijk netwerk, verzorgingsgebied Ziekenhuis Bernhoven (sinds 2012)

Samenwerking met verzorgenden / mantelzorgers
De praktijk biedt ondersteuning bij het vinden van de meest geschikte til - en transfermethoden voor verzorgenden van patiënten met een lichamelijke beperking. Met verzorgenden is hier niet alleen bedoeld de professionele hulpverleners, maar zeker ook naasten van de patiënt die een rol hebben in de dagelijkse verzorging.

In de regel wordt, in de eigen omgeving van de patiënt, gezamenlijk bekeken wat in het individuele geval de beste til- en transfermethoden zijn. Dit moet realistisch uitvoerbaar zijn voor alle verzorgenden, zonder risico voor overbelasting en met voldoende comfort voor de patiënt. Vervolgens biedt de praktijk ondersteuning bij het aanleren van de overeengekomen til- en transfermethoden. Vaak geschiedt dit deels in groepsverband en deels individueel.