Revalidatie

Revalidatie is een medische term die herstel betekent, of letterlijk weer valide worden na een ongeval, een beroerte of na een medische ingreep. Het revalidatieproces kan behoorlijk ingewikkeld zijn, en zowel lichamelijke als psychische aspecten omvatten. Vandaar dat een gespecialiseerde revalidatiearts de multidisciplinaire behandeling coördineert en de juiste disciplines voorschrijft: fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, psychotherapie, maatschappelijk werk en verder hulp van bijvoorbeeld een revalidatietechnicus, orthopedisch schoentechnicus, orthopedisch instrumentmaker, cognitief trainer, revalidatieverpleegkundige, bewegingsagoog en/of pedagoog.

De revalidatie begint daarom met een uitgebreid onderzoek door de revalidatiearts naar de stoornis en de gevolgen voor het functioneren van de patiënt. Hiernaast wordt er gekeken naar de motivatie en leerbaarheid van de patiënt om te kijken of er overeenstemming is te vinden over het stellen van haalbare doelen. Aan de hand van die doelen wordt besloten of revalidatie toegevoegde waarde kan hebben voor de patiënt. Nadat de doelen zijn vastgesteld wordt gekeken hoe die doelen te behalen zijn. Het kan zijn dat de revalidatiearts ervoor kiest om naar een enkele therapeut buiten zijn team te verwijzen. Als de revalidatiearts echter van oordeel is dat er specialistische revalidatie nodig is, zal deze een of meerdere disciplines van zijn teamleden inschakelen. Gedurende de gehele revalidatie zal de revalidatiearts de samenwerking van de verschillende disciplines aansturen en begeleiden.

Niet altijd wordt een revalidatiearts geconsulteerd. Het gaat dan vaak om een minder complex revalidatieproces. Dat kan bijvoorbeeld zijn wanneer er weinig letsel is, wanneer het verdere herstelbeloop goed voorspelbaar is en een goede prognose heeft (bijvoorbeeld na een periode van gipsimmobilisatie van een botbreuk). Of wanneer voor de nabehandeling goede behandelprotocollen of richtlijnen bestaan (bijvoorbeeld na een voorste kruisbandoperatie van de knie of na een herniaoperatie van de rug).