Beroerte

Beroerte of CVA
CVA betekent Cerebro Vasculair Accident, een verstopping (infarct) of scheuring (bloeding) van een bloedvaatje in de hersenen. Een CVA wordt ook wel een beroerte genoemd. Een beroerte komt onverwacht. Het leven verandert drastisch voor degene die het overkomt. Ook voor de partner en familie verandert veel. De getroffene kan te maken krijgen beperkingen in het lichamelijk functioneren, in het denken en onthouden, het begrijpen en spreken. De partner of andere verzorger neemt de taken, die de getroffene niet meer zelf kan verrichten, vaak over. De zorg voor de getroffene komt daar vaak nog bij. Emotionele onevenwichtigheid, de verkeerde dingen zeggen op het verkeerde moment (sociaal aanpassingsvermogen) en ander gedrag dan vroeger zijn ‘onzichtbare’ restverschijnselen die vaak spanningen veroorzaken in de relatie met de partner, familie en andere bekenden. Ook de plotselinge afhankelijkheid geeft soms relatieproblemen en angsten.

Revalideren na een beroerte
Na een beroerte moet de patiënt zo snel mogelijk revalidatie krijgen. Al na de eerste dag zijn bewegingsoefeningen zinvol. Beweging stimuleert het spontane herstel. In het eerste halfjaar is met revalidatie veel herstel mogelijk.

Na ontslag uit het ziekenhuis revalideren de meeste patiënten thuis (60%). 20% van de CVA -patiënten revalideert in een verpleeghuis of een revalidatiecentrum. De overige 20% is er zo ernstig aan toe dat langdurige verpleging nodig is. Zij blijven meestal in een verpleeghuis.

Na ongeveer twaalf maanden is er bijna geen verder herstel meer mogelijk. Toch blijft fysiotherapie nuttig bij een blijvende verlamming om verdere achteruitgang te voorkomen.

Wat is de meerwaarde van een speciaal geschoold fysiotherapeut?
Fysiotherapeuten die specifieke scholing hebben gevolgd zijn gespecialiseerd in het behandelen van
CVA -patiënten. De therapeuten zijn opgeleid door (internationale) professionals in de revalidatie van CVA -patiënten. Zij hebben veelal ervaring opgedaan in het ziekenhuis (acute fase), revalidatiecentrum (revalidatiefase) en in de eerstelijnszorg (chronische fase). Zij nemen vaak deel aan een regionale ‘CVA zorgketen’, wat wil zeggen dat zij nauw samenwerken neurologen, revalidatieartsen, ergotherapeuten, logopedisten en neuroverpleegkundigen in uw regio. Zodoende zijn de behandelingen deskundig en beter op elkaar afgestemd, waardoor de kwaliteit van zorg verbetert.